Bareliz BA-22 Fuel Injector Cleaner 355ml

Bareliz BA-22 Fuel Injector Cleaner 355ml

محصول Fuel Injector Cleaner از سری Engine Care برند Bareliz، با فرمول اختصاصی و ویژه خود، سیستم سوخت رسانی خودرو را از هرگونه رسوب و ضایعات باقیمانده پاک می کند.…

محصول Fuel Injector Cleaner از سری Engine Care برند Bareliz، با فرمول اختصاصی و ویژه خود، سیستم سوخت رسانی خودرو را از هرگونه رسوب و ضایعات باقیمانده پاک می کند.

استفاده از این محصول موجب:

  • بهینه سازی و کاهش میزان مصرف سوخت
  • افزایش راندمان موتور
  • استارت راحت و بهتر موتور
  • بهبود شتاب

می شود. این محصول هیچگونه آسیبی به کاتالیزورهای مبدل*، نمی رساند.

روش استفاده:

  • هر بطری 355 میلی لیتری برای 56 تا 74 لیتر سوخت مناسب است.
  • چنانچه سیستم سوخت رسانی شما بیش از حد آلوده است، می تواند در دو مرحله با فاصله زمانی کم استفاده نمایید.
  • هر بطری زمانی که میزان سوخت موجود در مخزن سوخت به میزان 30 درصد ظرفیت رسیده است در مخزن سوخت بریزید و سپس اقدام به سوخت گیری کنید.
  • برای رانندگی بهتر و مصرف سوخت کمتر، توصیه می شود هر 8000 کیلومتر از این محصول استفاده نمایید.

 

*کاتالیزور مبدل: دستگاهی که در سیستم اگزوز یک وسیله نقلیه موتوری گنجانده شده و حاوی کاتالیزوری برای تبدیل گازهای آلاینده به گازهای کم ضررتر است.

جدیدترین ها

همراه ما باشید

Instagram
LinkedIn

محصولات مشابه

با کیفیت ها

فهرست