Bareliz BA-22A Fuel Injector Cleaner 450 ml

Bareliz BA-22A Fuel Injector Cleaner 450 ml

محصول  Fuel Injector Cleaner (spray)از سری Engine Care برند Bareliz، با فرمول اختصاصی و ویژه خود، سیستم سوخت رسانی خودرو را از هرگونه رسوب و ضایعات باقیمانده پاک می کند.…

محصول  Fuel Injector Cleaner (spray)از سری Engine Care برند Bareliz، با فرمول اختصاصی و ویژه خود، سیستم سوخت رسانی خودرو را از هرگونه رسوب و ضایعات باقیمانده پاک می کند.

استفاده از این محصول موجب:

  • بهینه سازی و کاهش میزان مصرف سوخت
  • افزایش راندمان موتور
  • استارت راحت و بهتر موتور
  • بهبود شتاب

می شود. این محصول هیچگونه آسیبی به کاتالیزورهای مبدل*، نمی رساند.

روش استفاده:

  • با رعایت کلیه نکات متناسب با نوع خودرو، موتور را باز کنید و تزریق کننده های سوخت(انژکتور) را خارج نمایید.
  • مقدار مناسبی از تمیزکننده را روی تمام سطح تزریق کننده های سوخت، اسپری نمایید.
  • مدتی صبر کنید و موتور را ببندید.

*کاتالیزور مبدل: دستگاهی که در سیستم اگزوز یک وسیله نقلیه موتوری گنجانده شده و حاوی کاتالیزوری برای تبدیل گازهای آلاینده به گازهای کم ضررتر است.

جدیدترین ها

همراه ما باشید

Instagram
LinkedIn

محصولات مشابه

با کیفیت ها

فهرست