Bareliz Octane Booster Z7

Bareliz BA-29P Octane Booster Z-7 355ml

محصول Octane Booster برند Bareliz مدل Z-7، می تواند عدد اکتان سوخت های معمولی و درجه متوسط را 3 تا 8 عدد، افزایش دهد (بستگی به کیفیت سوخت مصرفی دارد).…

محصول Octane Booster برند Bareliz مدل Z-7، می تواند عدد اکتان سوخت های معمولی و درجه متوسط را 3 تا 8 عدد، افزایش دهد (بستگی به کیفیت سوخت مصرفی دارد).

این محصول:

  • از سایش سوپاپ ها جلوگیری می کند.
  • احتراق ناقص سوخت را بهبود می دهد
  • حاوی افزودنی های ویژه با کیفیت بالا و فاقد الکل است.
  • ایمن برای مبدل های کاتالیزوری و سنسورهای اکسیژن است.

نحوه استفاده:

  • مستقیماً به مخزن سوخت اضافه می شود.
  • برای 50 تا 60 لیتر سوخت کافی است.
  • بهترین زمان برای اضافه کردن به مخزن سوخت، زمانی است که یک سوم مخزن سوخت پر باشد.

توجه:

  • از تنفس بخارات خودداری کنید.

جدیدترین ها

همراه ما باشید

Instagram
LinkedIn

محصولات مشابه

با کیفیت ها

فهرست